fbpx

Polak stworzył stronę internetową, która w sposób kompletny, nieodpłatny uczy programowania. Inauguracji dokonał sam Papież

Dostęp do edukacji jest kluczowym elementem w rozwoju społeczeństw na całym świecie. W dobie cyfryzacji, umiejętność kodowania staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. Miron Mironiuk, świadomy tej potrzeby, postanowił podjąć wyzwanie i pomóc osobom z najbiedniejszych rejonów globu.

Założona przez Mirona strona CodeWithPope.pl to inicjatywa, która w kompleksowy i całkowicie bezpłatny sposób umożliwia naukę programowania. Portal został stworzony z myślą o uniwersalności i dostępie – zawiera treści w kilku językach, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.

Strona zyskała szerokie uznanie i wsparcie. BBC, jedna z największych stacji telewizyjnych na świecie, włączyła się w promocję tej szlachetnej inicjatywy. Momentem symbolicznym dla projektu było uruchomienie strony przez papieża, który wciskając przycisk start, symbolicznie otworzył drzwi do edukacji dla ludzi z całego świata.

Inicjatywa Mirona nie jest tylko projektem edukacyjnym. To także walka z problemami społecznymi takimi jak migracja, która często jest wynikiem braku perspektyw i dostępu do edukacji w najbiedniejszych regionach świata. Planowane jest również zaangażowanie innych światowych liderów w akcję, co może jeszcze bardziej podnieść jej rangę i skuteczność.

Patronat nad akcją objął Instytut Lema, co podkreśla wagę i innowacyjność projektu. .

Każdy, kto chciałby nauczyć się kodowania lub poszerzyć swoje umiejętności w tym zakresie, powinien odwiedzić stronę CodeWithPope.pl. Jest to nie tylko okazja do zdobycia cennych umiejętności, ale również szansa na wsparcie inicjatywy, która ma realny wpływ na poprawę warunków życia ludzi w najuboższych częściach świata.

Dodaj komentarz