fbpx

Prof. Gaciong: medycyna precyzyjna ratuje życia

U różnych osób pozornie ta sama choroba, jak na przykład nowotwór, może się różnie przejawiać i wymagać odmiennego leczenia. Dzięki danym genetycznym i innym informacjom, terapie są coraz lepiej dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjentów, co przekłada się na lepsze efekty leczenia. “Choroby niegdyś śmiertelne, stają się teraz schorzeniami przewlekłymi” — wspomina prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Indywidualizacja terapii jest kluczowa dla skuteczności leczenia, choć nie wszystkie początkowe oczekiwania w tej dziedzinie zostały dotychczas spełnione. Starożytni już zauważyli, że ludzie mogą różnie reagować na te same choroby, a współczesna nauka wykazała, że indywidualne różnice, na przykład w aktywności enzymów, mogą wpływać na efektywność terapii. Jednak jak podkreśla prof. Gaciong, oprócz pewnych rzadkich przypadków, takie podejście nie zawsze jest skuteczne.

Medycyna spersonalizowana działa, ale opiera się na precyzyjnym podejściu, uwzględniającym specyfikę danej choroby u różnych osób. Prof. Gaciong wyjaśnia, że w onkologii, na przykład w przypadku raka płuca, leczenie dostosowuje się do konkretnych mutacji, co znacząco zwiększa skuteczność terapii. Terapie celowane, oparte na analizie genetycznej, zmieniają choroby śmiertelne w schorzenia przewlekłe, zapewniając pacjentom lepszą jakość życia.

W dziedzinie diagnostyki, zdobywanie informacji o chorobie stało się mniej inwazyjne. Prof. Gaciong wskazuje na płynną biopsję, która pozwala na badanie mutacji nowotworowych za pomocą badania krwi pacjenta, bez konieczności wykonywania biopsji guza.

Skuteczność leczenia znacząco wzrosła dzięki medycynie precyzyjnej. Choroby wcześniej śmiertelne, jak czerniak, obecnie są traktowane skutecznymi terapiami celowanymi, które przedłużają życie pacjentów i poprawiają jego jakość.

Onkologia nie jest jedyną dziedziną korzystającą z medycyny precyzyjnej. Prof. Gaciong podkreśla znaczenie tej metody również w leczeniu chorób genetycznych, na przykładzie mukowiscydozy. Leczenie dostosowane do konkretnego typu schorzenia znacząco wydłuża życie pacjentów.

W przyszłości medycyna precyzyjna może wykorzystywać nie tylko analizę genetyczną, ale także inne dane, takie jak modyfikacje epigenetyczne czy proteomika. Prof. Gaciong zaznacza jednak, że pomimo możliwości przetwarzania ogromnych ilości danych przez sztuczną inteligencję, to nadal lekarz musi podejmować ostateczne decyzje dotyczące leczenia.

Jednym z wyzwań medycyny precyzyjnej są jej wysokie koszty, jednak mimo to, w Polsce metody te są rutynowo stosowane, co potwierdza prof. Gaciong.

Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ma bogate doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, w tym w medycynie personalizowanej.

Źródło: naukawpolsce.pl

Dodaj komentarz