fbpx

Roztocze dołączyło do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Sieć UNESCO to obszary chronione, zawierających cenne zasoby przyrodnicze. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” po polskiej stronie ma prawie 300 tys. hektarów – zlokalizowany jest w woj. lubelskim i podkarpackim obejmując swoim zasięgiem powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski oraz powiat jaworowski i żółkiewski na Ukrainie, gdzie rezerwat zajmuje prawie 75 tys. hektarów.

Wpisanie Roztocza do sieci Rezerwatów UNESCO to uznanie jego wybitnych wartości naturalnych, krajobrazowych i kulturowych. Sama obecność na liście może pomóc m.in. w tworzeniu mechanizmów mających na celu ratowanie zasobów naturalnych i kulturowych, rozwoju badań naukowych, monitorowaniu i edukacji ekologicznej, czy w mocnym zaznaczeniu Roztocza na mapie turystycznej Europy.

Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery UNESCO obejmuje 701 rezerwatów biosfery w 124 krajach na całym świecie. W Polsce jest jedenaście takich obszarów.

Źródło: carpatiabiznes.pl

Dodaj komentarz